جلسه چهلم – استراتژی برای شکست کامل و شکست فیلد شده

یکی از ساده ترین کارها در بازار سود گرفتن از منطقه های حمایتی و مقاومتی هست اما شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از تازه وارد ها در فارکس نه تنها از منطقه های مقاومتی بازار و شکسته شدن ها یا نشدن هایش سود نمی گیرند، بلکه ضرر هم می کنند. بخاطر اینکه یا به موقع وارد نمی شوند و یا استاپ لاس را در جای درستی نمی گذارند. این ویدیو به شما یاد می دهد تا ازین به بعد وقتی بازار به یک خط مقاومتی رسید، بدانید دقیقا چه زمانی وارد شوید و حد ضرر را کجا تعیین کنید تا بتوانید از هر مقاومتی سود بگیرید. بعد از دیدن این ویدیو احتمالا افسوس خواهید خورد که چرا زودتر این استراتژی ها را یاد نگرفتید؟

جلسه چهلم – استراتژی برای شکست کامل و شکست فیلد شده
جلسه چهلم – استراتژی برای شکست کامل و شکست فیلد شده