جلسه سی و ششم– معاملات بلند مدت

این استراتژی مخصوص دنبال کردن روند های بلند مدت هست. اگر یک روندی قرار هست برای روزها و هفته ها پا برجا باشد چرا ما زود از معامله خارج شویم؟

جلسه سی و ششم– معاملات بلند مدت
جلسه سی و ششم– معاملات بلند مدت

در این درس استراتژی ای را یاد می گیریم که با سیگنال دادن به موقع به ما کمک میکند که بیشترین میزان پیپ را از بازار بگیریم...