تقویم اقتصادی

bg
شاخص خرده فروشی ناحیه اروپا ،(GMT+2) 11:00

شاخص خرده فروشی ناحیه اروپا ،(GMT+2) 11:00

داده های خرده فروشی اتحادیه اروپا برای ماه ژوئن ساعت 1100 (GMT+2) است. شاخص خرده...

bg
شاخص پی ام آی بخش خدماتی انگلیس ،(GMT+2) 10:30

شاخص پی ام آی بخش خدماتی انگلیس ،(GMT+2) 10:30

PMI Services UK برای ماه جولای ساعت 1030 (GMT+2) است. این شاخص وضعیت فعالیت های...

bg
شاخص پی ام آی بخش خدماتی اروپا ،(GMT+2) 10:00

شاخص پی ام آی بخش خدماتی اروپا ،(GMT+2) 10:00

PMI خدمات اتحادیه اروپا برای ماه جولای ساعت 1000 (GMT+2) است. این شاخص وضعیت فعالیت...

bg
شاخص خرده فروشی استرالیا ،(GMT+2) 03:30

شاخص خرده فروشی استرالیا ،(GMT+2) 03:30

داده های خرده فروشی استرالیا برای ماه ژوئن ساعت 0330 (GMT+2) است. شاخص خرده فروشی...

bg
شاخص سفارشات کارخانجات آمریکا ،(GMT+2) 16:00

شاخص سفارشات کارخانجات آمریکا ،(GMT+2) 16:00

در ساعت 1600 (GMT+2) در ایالات متحده ، داده های ماه ژوئن در مورد حجم سفارشات صنعتی...

bg
تعیین نرخ بهره بانکی استرالیا ،(GMT+2) 06:30

تعیین نرخ بهره بانکی استرالیا ،(GMT+2) 06:30

در ساعت 0630 (GMT+2) ، بانک ذخیره استرالیا در مورد نرخ بهره تصمیم گیری می کند. انتظار...

bg
پی ام آی بخش تولید آمریکا ،(GMT+2) 16:00

پی ام آی بخش تولید آمریکا ،(GMT+2) 16:00

در ساعت 1600 (GMT+2) در ایالات متحده ، داده های مربوط به شاخص فعالیت تجاری در بخش...

bg
پی ام آی بخش تولید انگلیس ،(GMT+2) 10.30

پی ام آی بخش تولید انگلیس ،(GMT+2) 10.30

در ساعت 1030 (GMT+2) در انگلستان ، اطلاعات مربوط به PMI تولید برای ماه جولای منتشر...

bg
پی ام آی بخش تولید آلمان ،(GMT+2) 09.55

پی ام آی بخش تولید آلمان ،(GMT+2) 09.55

در ساعت 0955 (GMT+2) در آلمان ، داده های مربوط به شاخص فعالیت تجاری در بخش تولید...

bg
پی ام آی بخش تولید ناحیه اروپا ،(GMT+2) 10.00

پی ام آی بخش تولید ناحیه اروپا ،(GMT+2) 10.00

در ساعت 1000 (GMT+2) ، اطلاعات مربوط به شاخص فعالیت تجاری در بخش تولیدی کشورهای...

bg
شاخص پی ام آی تولید چین ،(GMT+2) 03.45

شاخص پی ام آی تولید چین ،(GMT+2) 03.45

در ساعت 0345 (GMT+2) در چین ، اطلاعات مربوط به PMI تولیدی Caixin برای ماه ژوئیه...

bg
گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا ،(GMT+2) 13.30

گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا ،(GMT+2) 13.30

در ساعت 1330 (GMT+2) ، صورت جلسه آخرین جلسه بانک مرکزی اروپا در زمینه سیاست های...

bg
تعیین نرخ بهره بانکی آمریکا ،(GMT+2) 20.00

تعیین نرخ بهره بانکی آمریکا ،(GMT+2) 20.00

در ساعت 2000 (GMT+2) ، فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم خود را در مورد نرخ بهره اعلام...

bg
شاخص سفارشات کالای بادوام آمریکا ،(GMT+2) 14.30

شاخص سفارشات کالای بادوام آمریکا ،(GMT+2) 14.30

در ساعت 1430 (GMT+2) در ایالات متحده ، اطلاعات مربوط به حجم سفارشات کالاهای بادوام...

bg
شاخص وضعیت اقتصادی آلمان ،(GMT+2) 10.00

شاخص وضعیت اقتصادی آلمان ،(GMT+2) 10.00

در ساعت 1000 (GMT + 2) ، شاخص وضعیت تجاری آلمان IFO در ژوئیه منتشر می شود. این آمار...

bg
تراز تجاری نیوزیلند ،(GMT+2) 00.45

تراز تجاری نیوزیلند ،(GMT+2) 00.45

در ساعت 0045 (GMT+2) در نیوزیلند ، اطلاعات مربوط به تراز تجاری ماه ژوئن منتشر می...