تقویم اقتصادی

bg
شاخص پی ام آی ساخت و ساز انگلیس ،(GMT+2) 10.30

شاخص پی ام آی ساخت و ساز انگلیس ،(GMT+2) 10.30

داده های PMI ساخت و ساز برای آوریل در ساعت 1030 (GMT+2) در بریتانیا منتشر می شود....

bg
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی و خصوصی آمریکا ،(GMT+2) 14.30

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی و خصوصی آمریکا ،(GMT+2) 14.30

در ساعت 1430 (GMT+2) داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه آوریل در ایالات متحده...

bg
شاخص اعتماد سرمایه گذاران ناحیه اروپا ،(GMT+2) 10.30

شاخص اعتماد سرمایه گذاران ناحیه اروپا ،(GMT+2) 10.30

در ساعت 1030 (GMT+2)، شاخص اعتماد سرمایه گذاران منطقه یورو Sentix برای ماه می منتشر...

bg
شاخص مجوزهای ساخت و ساز کانادا ،(GMT+2) 14.30

شاخص مجوزهای ساخت و ساز کانادا ،(GMT+2) 14.30

در ساعت 1430 (GMT+2) داده های مربوط به تعداد مجوزهای ساختمانی صادر شده در ماه مارس...

bg
شاخ خرده فروشی ناحیه اروپا ،(GMT+2) 11.00

شاخ خرده فروشی ناحیه اروپا ،(GMT+2) 11.00

داده های خرده فروشی اتحادیه اروپا برای ماه مارس در ساعت 1100 (GMT+2) قرار دارد....

bg
شاخص تغییرات اشتغال نیوزیلند ،(GMT+2) 00.45

شاخص تغییرات اشتغال نیوزیلند ،(GMT+2) 00.45

در ساعت 0045 (GMT+2)، داده‌های مربوط به تغییر اشتغال نیوزلند در سه ماهه اول 2022...

bg
شاخص سفارشات کارخانه های آمریکا ،(GMT+2) 16.00

شاخص سفارشات کارخانه های آمریکا ،(GMT+2) 16.00

اطلاعات سفارشات کارخانه برای ماه مارس در ساعت 1600 (GMT+2) در ایالات متحده ارائه...

bg
گزارش های موقعیت های شغلی اشغال نشده آمریکا ،(GMT+2) 16.00

گزارش های موقعیت های شغلی اشغال نشده آمریکا ،(GMT+2) 16.00

در ساعت 1600 (GMT+2) در ایالات متحده داده های مربوط به فرصت های شغلی JOLTs برای...

bg
شاخص قیمت تولید کننده ناحیه اروپا ،(GMT+2) 11.00

شاخص قیمت تولید کننده ناحیه اروپا ،(GMT+2) 11.00

داده های ماه مارس در مورد شاخص قیمت تولید کننده منطقه یورو در ساعت 1100 (GMT+2)...

bg
تغییرات اشتغال آلمان ،(GMT+2) 09.55

تغییرات اشتغال آلمان ،(GMT+2) 09.55

داده های تغییر بیکاری در آلمان برای ماه آوریل در ساعت 0955 (GMT+2) قرار دارد. روند...

bg
شاخص پی ام آی بخش تولید آمریکا ،(GMT+2) 16.00

شاخص پی ام آی بخش تولید آمریکا ،(GMT+2) 16.00

داده های PMI تولید برای آوریل در ایالات متحده در ساعت 1600 (GMT+2) منتشر می شود....

bg
شاخص پی ام آی بخش تولید سویس ،(GMT+2) 09.30

شاخص پی ام آی بخش تولید سویس ،(GMT+2) 09.30

داده های PMI تولید سوئیس برای آوریل در ساعت 0930 (GMT+2) قرار می گیرد. این شاخص...

bg
شاخص احساسات مصرف کننده آمریکا ،(GMT+2) 16.00

شاخص احساسات مصرف کننده آمریکا ،(GMT+2) 16.00

در ساعت 1600 (GMT+2) در ایالات متحده، داده های آوریل در مورد تغییرات در شاخص احساسات...

bg
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد دکل های فعال نفتی آمریکا ،(GMT+2) 19.00

آمار موسسه بیکر هویز از تعداد دکل های فعال نفتی آمریکا...

داده های شمارش دکل نفتی بیکر هیوز در ساعت 1900 (GMT+2) در ایالات متحده ارائه می...

bg
شاخص خانه های در معرض فروش آمریکا ،(GMT+2) 16.00

شاخص خانه های در معرض فروش آمریکا ،(GMT+2) 16.00

داده‌های فروش خانه معلق ایالات متحده برای ماه مارس در ساعت 1600 (GMT+2) قرار می‌گیرد....

bg
شاخص وضعیت مصرف کننده آلمان ،(GMT+2) 08.00

شاخص وضعیت مصرف کننده آلمان ،(GMT+2) 08.00

داده‌های مربوط به وضعیت مصرف‌کننده آلمان GfK برای ماه می در ساعت 0800 (GMT+2) ارائه...