فصل هفتم

جلسه چهل ودوم– آموزش سایت فارکس فکتوری (forexfactory)

جلسه چهل ودوم– آموزش سایت فارکس فکتوری (forexfactory)

یکی از سایتهای کاربردی و پرطرفدار دنیا برای معامله گران در بازارهای مالی، سایت فارکس...

جلسه چهل و یکم – تحلیل فاندامنتال فارکس

جلسه چهل و یکم – تحلیل فاندامنتال فارکس

مهمترین قسمت در هر بازاري تحليل آن بازار است که شامل پیش بینی قیمت ها و تشخیص روندهاي...