الگوهای نمودار

الگوی تراکمی

الگوی تراکمی

الگوی تراکمی، نشانگر دامنه محدود نوسانی است که به‌تدریج دامنه نوسانات کاهش می‌یابد....

الگوی پرچم

الگوی پرچم

الگوی پرچم، از دو خط موازی تشکیل‌شده، که خطوط بالایی و پایینی نقش سقف و کف دامنه...

الگوی اوج دو قلو

الگوی اوج دو قلو

این الگو، معکوس الگوی کف دوقلو است. این الگو بازگشتی نزولی است و بعد از روند صعودی...

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن هم مثل سایر الگوهای مثلثی، تراکمی است. یعنی دامنه نوسانی بازار...

الگوی سه کف و سه اوج

الگوی سه کف و سه اوج

الگوی سه کف، الگوی بازگشتی صعودی است. پس بایستی در انتهای روندهای نزولی به دنبال...

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشتی است. اگر این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شود،...

الگوی مستطیلی شکل

الگوی مستطیلی شکل

این الگو، هم بازگشتی است و هم پیرو روندی. سقف و کف دامنه محدود نوسانی، دو خط افقی...

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

الگوهای مثلثی، برخلاف الگوهای پخشی، الگوهای تراکمی هستند. یعنی دامنه نوسانات قیمت،...

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو، یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد...