الگوهای شمعی

الگوی ‌Bullish Upside Tasuki Gap

الگوی ‌Bullish Upside Tasuki Gap

الگوی Bullish Upside Tasuki Gap قدرت نشات گرفته از شکاف باز کندل دوم و همچنین افزایش...

الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

نمودارها یکی از پر اهمیت ترین ابزار های بصری یا دیداری در تحلیل تکنیکال هستند. در...

الگوی پیرسینگ

الگوی پیرسینگ

الگوی پیرسینگ الگوی قیمت کندلی دو روزه است که نشان دهنده یک برگشت احتمالی کوتاه...

الگوی هارامی کراس صعودی

الگوی هارامی کراس صعودی

الگوی هارامی کراس صعودی یکی دیگر از الگو های مهم کندل شناسی است. ساخت و ساز آن چنین...

الگوی اینگالف نزولی

الگوی اینگالف نزولی

الگوی اینگالف نزولی یک الگوی نمودار تکنیکال با نمایش قیمت های پایین تر می باشد....

الگوی Bullish Meeting Lines

الگوی Bullish Meeting Lines

در الگوی Bullish Meeting Lines اگرچه برخورد خطوط در یک الگوی کندل شناسی دقیقاً از...

کندل هامر یا چکش

کندل هامر یا چکش

کندل هامر (چکش) در پایین روند نزولی یافت می شود و نشان دهنده یک تغییر روند (صعودی)...

الگوی تویزر تاپ (Tweezers Top)

الگوی تویزر تاپ (Tweezers Top)

این الگوی وقتی اتفاق می افتد که اوج دو کندل تقریباً در همان سطح پس از پیشروی اتفاق...

الگوی کیکر نزولی

الگوی کیکر نزولی

الگو  کیکر نزولی  را در نظر بگیرید. یک خبر بزرگ ‌گاهی خوب و گاهی بد می تواند به...

الگوی‌Bullish Stick Sandwich

الگوی‌Bullish Stick Sandwich

الگوی Bullish Stick Sandwich دارای دو کندل سیاه است که یک بدنه سفید بین آنها وجود...

الگوی اینگالف صعودی

الگوی اینگالف صعودی

الگوی اینگالف صعودی یک الگوی معکوس دو کندلی است. کندل دوم بدون در نظر گرفتن طول...

الگوی سه سرباز صعودی

الگوی سه سرباز صعودی

وقتی اصطلاح الگوی سه سرباز صعودی را در مبحث کندل شناسی می شنوید، احتمالاً به یاد...

الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی کندل شناسی نزولی را نشان می دهد که معکوس روند صعودی...

الگوی کیکر صعودی

الگوی کیکر صعودی

الگوی کیکر صعودی در فارکس یک الگوی دو کندلی است که برای پیش بینی تغییر در جهت روند...

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی

یکی دیگر از الگوی های پرکاربردی کندل استیک، الگوی هارامی است. این الگوی، یکی از...

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی

کی دیگر از الگوی های پرکاربردی کندل استیک، الگوی هارامی است. این الگوی، یکی از الگوی...