الگوی هارامی کراس صعودی

الگوی هارامی کراس صعودی یکی دیگر از الگو های مهم کندل شناسی است. ساخت و ساز آن چنین است که کندل اول یک کندل در صعود و با بدنه سفید، به عنوان یک خط طولانی ظاهر می شود. کندل دوم نیز یک کندل دوجی با دو سایه است که به همراه سایه ها توسط بدنه کندل قبلی درگیر شده است. الگوی هارامی کراس صعودی الگویی معکوس دو خطی است.

الگوی هارامی کراس صعودی
الگوی هارامی کراس صعودی

هرامی کراس صعودی

خط اول این الگو می تواند هر کندل سفیدی باشد که به صورت یک خط طولانی ظاهر شود، یعنی مواردی مانند کندل سفید، کندل بلند سفید، ماروبوزو سفید و باز و بسته شدن ماروبوزو سفید پذیرفته نمی شوند. خط دوم کندل دوجی است که دارای دو سایه به شکل صلیب است. الگوی هارامی کراس صعودی در روند صعودی ظاهر می شود و واژگونی آن را پیش بینی می کند.

الگوها باید روی نزدیکترین کندل های سطح زیر تأیید شوند. کندل دوجی که به عنوان خط دوم ظاهر می شود، نشان دهنده عدم تمایل بازار به تغییر است. جالب است که برای تشخیص این الگو به عنوان یک الگوی معتبر، خط اول آن باید یک کندل سفید بلند باشد که در نتیجه ممکن است به یک منطقه مهم پشتیبانی تبدیل شود. به همین دلیل، هنگام تشکیل چنین الگویی در نمودار، فرد باید مراقب باشد.

  

       

تجارت و آموزش الگوی هارامی کراس صعودی

در الگوی هارامی کراس صعودی  اصلاح الگوی کندل شناسی هرامی در حالت نزول است. در اصلاح عملکرد روز دوم تفاوت های کمی وجود دارد. این الگو، کندل دوجی را در روز دوم نشان می دهد که دامنه معاملات آن در روز قبل قرار دارد، در حالی که هرامی در حالت نزولی یک کندل سیاه با سایه هایی دارد که می تواند در خارج از بدنه کندل قبلی لمس کند.

در این حالت وجود یک دوجی بی تفاوتی را نشان می دهد در حالی که یک کندل سیاه به معنی “نزولی” است. با این حال، هرامی کراس صعودی قرار است به عنوان یک وارونگی نزولی عمل کند. در حقیقت، آزمایش ها نشان می دهد که این الگوی کندل در حقیقت ادامه صعودی 57٪ از زمان است. این بهتر از 53٪ نرخ ادامه هرامی کراس صعودی  نزولی است. به عبارت دیگر، این الگو بهتر عمل می کند، اما نه در مسیری که معامله گران انتظار دارند.هارامی کراس

   

کندل هارامی کراس

آموزش هرامی کراس صعودی: الگوی مورد نظر ما قرار است یک کندل معکوس نزولی باشد، اما در واقع به عنوان یک ادامه روند صعودی از روند صعودی موجود 57 درصد از زمان عمل می کند. البته کارشناسان آین موقعیت را نزدیکی تصادفی می دانند، بنابراین خیلی هیجان زده نشوید. بدتر این است که رتبه کلی عملکرد 80 است. این بسیار بد است.

بدترین عملکردی که الگوی کندل هرامی کراس صعودی  می تواند در آن کسب کند 103 است که 1 در آن بهترین رتبه است. این پوزیشن نشان می دهد که روند قیمت پس از شکستن طولانی نمی ماند و این آمار نیز پشتیبانی می کند. بهترین حرکت متوسط ​​طی 10 روز پس از شکست ، عملکرد ضعیف را برجسته می کند. قیمت در بازار فروشندگان 3.13 درصد کاهش یافته است. یک حرکت مناسب و معقول افت 6٪ یا بیشتر خواهد بود.

بهترین رتبه عملکرد 10 روزه 41 است و بعد از آن شکست نمودار به سمت نزولی در بازار خریداران اتفاق می افتد. از آنجایی که به نظر می رسد این روند همچنان ادامه خواهد یافت، بهترین عملکرد که از حرکت علیه بازار حاصل می شود عبارت است از برآمدگی های صعودی در بازار فروشنگان یا موارد نزولی در بازار خریداران.

تنها توضیحی که برای این اتفاق می توان ارائه داد این است که به دلیل یک حرکت تند و ناگهانی اتفاق می افتد. افراد درگیر در بازار یا بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است و انبوهی از معامله گران و با افزایش قیمت در جهت مخالف حرکت می کنند.